Historik

Petrogrand är ett publikt svenskt bolag som tidigare var aktivt inom den ryska oljeindustrin. 

Under namnet Malka Oil AB förvärvades 2005 den första licensen. Licensblock 87 var en 25-årig prospekterings- och produktionslicens belägen 400 kilometer utanför Tomsk i Sibirien. Under 2007 noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. 2010 såldes det producerande dotterbolaget i Tomsk och bolagets namn byttes till Petrogrand AB. Under 2010 och 2011 förvärvades två nya prospekteringslicenser i Tomskregionen. Under våren 2015 förvärvades oljeproducerande tillgångar i Komi i Ryssland. Denna tillgång avyttrades till Petrosibir AB (publ) under december 2015. I februari 2016 avlistades Petrogrands aktie från handel på First North Stockholm. Efter avyttringen av bolagets ryska tillgångsmassa har Petrogrands kvarvarande ryska dotterbolag med tillhörande oljelicenser under 2016 till 2021 avvecklats. Bolagets strategi har övergått till att skapa god avkastning på det kvarvarande kapitalet samt bevaka bolagets intressen gentemot tidigare och nuvarande motparter.