Aktieägare
Ägarstruktur i Petrogrand AB per 29 december 2017  
     
De största ägarna Innehav antal aktier Ägande i %
EFG BANK/GENEVA W8IMY 19 359 916 48,6
LGT BANK LTD 3 038 266 7,5
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 567 532 3,9
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 1 170 955 2,9
Gunvald Berger 663 226 1,6
Mexor i Skellefteå AB 637 901 1,6
Mahmoud Zaher 600 000 1,5
ESAC DATA AB 415 000 1,0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 347 236 0,9
Swedbank Försäkring (VP-Fiktiv) 342 866 0,9
Summa största aktieägare 28 142 898 69,9
Övriga, ca 2 000 ägare 12 123 000 30,1
Totalt antal aktier 40 265 898 100,0