Aktieägare

Ägarstruktur i Petrogrand AB per 31 december 2023  
     
De största ägarna Innehav antal aktier Ägande i %
Natlata Partnerts LTD* 22 345 910 55,5
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 566 262 3,9
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 1 170 955 2,9
Mexor i Skellefteå AB 637 901 1,6
Mahmoud Zaher 600 000 1,5
ESAC DATA AB 415 000 1,0
Gunvald Berger 348 400 0,9
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 347 236 0,9
Patrik Svensson 336 000 0,9
Summa största aktieägare 27 767 664 69,0
Övriga, ca 2 500 ägare 12 498 234 31,0
Totalt antal aktier 40 265 898 100,0

*Maxim Korobov, styrelseledamot och verkställande direktör i Petrogrand AB (publ) är verklig huvudman för Natlata Partners LTD.