Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

- Petrogrand AB 0.00 SEK 0

BRENT 52.17 USD 0.91

Aktuellt

   

Delårsrapport januari-september 2016

 

Utdelning av aktier i Petrosibir AB (publ)

Skatteverket har fastsällt fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Petrogrand AB:s utdelning år 2015 av aktier i Petrosibir AB (tidigare Shelton Petroleum AB). För mer information följ gärna länken.

   

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.