Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

BRENT 45.38 USD 0.11

Aktuellt    

Tidsplan för kallelse till årsstämma samt offentliggörandet av årsredovisning för 2015

Petrogrand ABs ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) som tidigare var planerad att äga rum 18 maj 2016 skjuts upp. Nytt datum kommer att offentliggöras inom en snar framtid. Kallelse kommer att utfärdas senast 4 veckor före bolagsstämman.

 

 

Årsredovisning 2015 var preliminärt planerad att offentliggöras 26 april 2016. Offentliggörandet kommer att senareläggas.

Utdelning av aktier i Petrosibir AB (publ)

Skatteverket har fastsällt fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Petrogrand AB:s utdelning år 2015 av aktier i Petrosibir AB (tidigare Shelton Petroleum AB). För mer information följ gärna länken.

   

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.