Petrogrand

 • Välkommen till Petrogrand

  Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

 • Två licensområden

  Nizhnepaninsky och Muromsky-2

 • Nizhnepaninsky

  31,3 miljoner ton C3 resurser

 • Muromsky-2

  20,5 miljoner ton C3 resurser

Petrogrand AB 4.50 SEK 0.18

- BRENT 60.52 USD 0

Välkommen till en Financial Hearing med Petrogrand den 26 mars

Petrogrand vill bjuda in alla intresserade till en "Financial Hearings"-event den 26 mars 2015 (kl. 9.00 på Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm) då representanter från både Petrogrand och Ripiano Holdings Limited kommer att närvara för att besvara frågor om investeringen.

Anmälan sker på http://financialhearings.com. Anmälan är inte obligatorisk.

Den som inte har möjlighet att närvara på konferensen får gärna följa den via webbsändningen på:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_0326_petrogrand/view

Sändningen börjar ca 5 minuter innan.

Ripiano presentation 20150326.pdf

 

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.