Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att genom riktade investeringar både inom och utanför oljeindustrin skapa tillväxt för bolagets kapital.

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att genom riktade investeringar både inom och utanför oljeindustrin skapa tillväxt för bolagets kapital. 

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag sker i samarbete med vårt internationella kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar och aktiv förvaltning av bolagets kapital skapa god avkastning för bolagets aktieägare.