Petrogrand

 • Välkommen till Petrogrand

  Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

 • Två licensområden

  Nizhnepaninsky och Muromsky-2

 • Nizhnepaninsky

  31,3 miljoner ton C3 resurser

 • Muromsky-2

  20,5 miljoner ton C3 resurser

- Petrogrand AB 5.00 SEK 0

BRENT 60.83 USD 0.13

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.